Měsíc: Říjen 2021

Náborové dny 2022

Přijďte si vyzkoušet, jak probíhá sportovní trénink laser game! Nábor do sportovního klubu bude probíhat během roku 2022 až do naplnění kapacit, a to ve dvou všedních dnech podle věku účastníků: první den pro děti od 8 do 14 let, druhý den pro dospělé a dorost od 15 let. Minimální věk je tedy 8 let…